IAK NederlandAanpak

Bewustzijn definieert onze mindset en heeft een directe invloed op ons gedrag. Een blijvende verandering van gedrag is alleen mogelijk door een verandering in onze mindset. 

Vooral de onderwerpen leiderschap, samenwerking en innovatie worden zeer sterk beïnvloed door mindset en bewustzijn. Daarom zijn alle diensten van IAK gericht op de verandering van mindset & bewustzijn. De aanpak van het IAK maakt het mogelijk om op een praktijkgerichte manier verschillende onderwerpen te trainen die doorgaans worden beschouwd als niet “trainbaar.”

De trainingfilosofie van IAK is gebaseerd op humanistische psychologie, constructivisme, systemische en holistische aanpak van gezondheid (salutogenese). We vertegenwoordigen geen ideologie, maar we zien onszelf als een ‘helpende hand’ voor het individu of de organisatie op hun weg naar een ontwikkeling die zij zelf definiëren. 

Onze diensten zijn

  • houdinggericht
  • ervaringgericht & interactief
  • buitengewoon met betrekking tot ontwerp en setting
  • professioneel, praktijk- & toepassinggericht

Ze raken u en enthousiasmeren u – en vormen daarom het begin van langdurige ontwikkelingsprocessen.